Partnerská predpôrodná príprava


Dátum a čas: 24. 11. 2023 — 17.30 - 19.00
Miesto: Stožok 376

Registrácia

Tickets

25,00€

Registration Information


Seminár je určený mužom, manželom otcom bábätiek, ktorí chcú sprevádzať svoje ženy pri pôrode v pôrodnici, alebo doma.

Muži majú vlastné pôrodné zážitky. A sú úplne iné ako ženské. Potrebujú úplne inú sadu informácií, aby vedeli stáť pri pôrode v pokoji po boku svojich rodiacich žien a boli im skutočnou oporou.

Obsah:

  • Ako rozoznať začiatok pôrodu?
  • Čo musí partner pri pôrode sledovať?
  • Kedy do pôrodnice? Čo si so sebou do pôrodnice má zobrať partner?
  • Praktický nácvik podporných polôh pri pôrode
  • Praktický nácvik uvoľňujúcej masáže, ktorú môžete použiť kedykoľvek počas pôrodu, pred ním aj po ňom☺