Tehotenstvo ako ho nepoznáme – 1. časť

Element vzduchu a tehotenstvo

Živel vzduch predstavuje našu veľkú cestu z nehmotného sveta do sveta hmoty. Patrí k začiatku tehotenstva, kedy sme počatí z explózie s€ksuálnej energie pozemského otca a pozemskej matky. Sme jednovaječnou bunkou obsahujúcou genetické kódy našej matky a otca a ich rodových línií. Nesmierne bohatstvo životných skúseností a stratégií, informácií o možnostiach nášho výzoru, vzrastu, pohlaví…Po počatí vajíčko pulzuje a odpočíva celých 24 hodín a potom sa stáva najrýchlejšie sa deliacou bunkou ľudského tela, delí sa geometrickým radom. Prvý orgán, ktorý sa vytvorí, je “diera” v spodnej časti zhluku buniek – volá sa “invaginácia”. Z nej sa následne sformuje ritný otvor, močový mechúr a jóni. Preto oblasť našej koreňovej čakry obsahuje primárne spomienky. Prvotné posvätné bunečné spomienky, ktoré ukotvujú naše duchovné prežitky (nehmotu) do vyvíjajúceho sa hmotného tela. Ukotvujú naše prvotné spojenie s božským.

Potom sa vytvára srdce, nervový systém, oči, uši, kostra a všetky ostatné telesné orgány.

Všetky bábätká – ženského aj mužského pohlavia, majú prvých 9 týždňov otlačok ženského tela. Dieťa sa nachádza v obojakej prahovej dimenzii obojpohlavného vedomia a táto je otlačná v našej psychike po celý náš ľudský život. 

Element vzduchu je všezahŕňajúcim priestorom existencie všetkých možností. Všetkých spomienok všetkých bytostí vo všehomíre. V čase elementu vzduchu má ľudský zárodok tvar mnohých mnohobunkových organizmov, zvierat, rýb…Nachádza sa v priestore, ktorý je úplne sloboný a nekonečný, je chránený plodovou vodou, ktorá je svojim zložením podobná morskej, preniká k nemu spektrum červeného svetla, ktoré vytvára brušná stena matky, keď cez ňu prechádza svetelné spektrum na Matke Zemi. Duša bábätka zažíva a spomína si na svoje predchádzajúce formy, ktoré menuseli byť nutne ľudské. 

Vnútromaternicový vývin riadi dosiaľ vedcami nepoznaná a nepomenovaná sila. Zatiaľ nie je identifikovaná žiadna molekula, ani gén, ani chemická zlúčenina, ktorá by proces riadila a vysvetľovala toto tajomstvo. Biológ Rupert Sheldrake uvádza pojem “morfogenetické pole”, ktoré popisuje pole vedomia a energie riadiace vývoj dieťaťa. Je to pole lona – evolučné pole energie, ktoré nás prevádza našimi životmi. 

Spomienky z obdobia elementu vzduchu sú nám dostupné po celý život, brány nášho vedomia sú vtedy úplne otvorené – ako doložil Stanislav Grof vo svojom výskume prenatálnej psychológie.  Element vzduchu je symfóniou jednoty. Nie je to oddelené vnímanie piatimi zmyslami, ale tanec premiešaných vnemov a pocitov. V maternici môžeme počuť farby, vidieť zvuky a dotýkať sa vôní. Táto zmyslová skúsenosť sa volá syntéza a nesie si ju po celý život cca 5% dospelých jedincov. V minulosti bola základom šamanskej praxe a je dostupnejšia pre ženy, lebo primárny energetický ptlačok náleži ženskému telu (ako je uvedené vyššie), preto neoliticými šamankami boli  ženy. Syntézu zažívame v matersnici počas prvých 30 týždňov, lebo v našich mozgoch nie je vyvinutý talamus, ktorý rozdelí naše vnímanie do poľa 5 zmyslov. Talamus je strážcom nrán vnímania. 

ZDROJ: Azra Bertrand MD. a Seren Bertrandová,:Probuzení lúna, zasvěcení od samotné stvořitelky života, v anglickom originále Womb awakening 2017, vyšlo v nakladateľstve MAITREA, Praha v r. 2020, ISBN: 978-80-7500-561-8

Ďalšie články