Rada rozprávam o svojich deťoch. O tom aké sú. Minule som o nich pri čajíku začala rozprávať priateľke. Položila som jej rovnakú otázku? A Tvoje deti? Aké sú?

A jej prvá veta bola: “ Zvyčajne, keď sa ľudia rozprávajú o deťoch, povedia, že do akej triedy chodia, ako im ide škola a aké športy ich bavia. Ty si o svojich deťoch povedala aké naozaj sú.“

A poviem to aj vám:) Juraj je rytier, Martin je elf a Elena Bohdanka je divoška. Poznám ich kladné a silné stránky a poznám aj ich „kompenzačné mechanizmy“. To sú tie málo populárne stránky osobnosti, ktoré nás výchova učí schovávať, hanbiť sa za ne a zabudnúť, že aj to sme my. To vedie k neúplnosti a časom k chorobe.

Juraj je náročný a prísny. V prvom rade na seba. Nerád dopláca na chyby iných, šetrí tým energiu. To som celá ja a aj môj muž:) Martin je všade a nikde zároveň. Je éterický a v éteri trávi väčšinu času. Hmotný svet je preňho príliš konfrontačný. Nerád zlyháva, tiež je na seba náročný:) Je to elf – štíhly, krásny, rýchly, keď chodí, sotva sa dotýka Zeme, usmiata tvár…ale má ostré šípy a tasí ich ozaj nečakane. Elena je divoška. Spokojná s koňmi a zvieratami. Milá a prítulná ako mačička, objíma s obrovskou láskou, vie ju rozdávať na tony. Ale skúste ju rozhnevať…je to rovnaké ako rozhnevať tigra. A čomu neorzumie je manipulácia a neúprimnosť…také obvyklé v správaní dievčat. Nerozumie, prečo tie „milé“ slová v nej vytvárajú bolesť a tlak, a potom sa stane tigricou a zaútočí fyzicky. Kompenzuje manipuláciu. Vo svojich 4 rokoch to robí najlepšie ako vie.

Ako je možné, že ich vidím? Že to všetko o nich viem? Vždy som vedela. Myslím, že každá matka to vie a ak na to „zabudne“, tak len preto, že očakávania zvonku sú aj pre ňu samu silným tlakom. Ak by ste pri opise svojho dieťaťa skončili ročníkom v škole a športovými úspechmi je čas sa pohrať s vlastnou vnímavosťou. Tlak zvonku je tlak uniformity. Môžete aj otvoriť srdce svojim deťom ( a aj rodičom ak ich ešte máte) a všimnúť si ich radosti a aj hnev, či smútok. To všetko z nich robí celistvé bytosti. Nikdy nič nerobia preto, aby niekoho zranili, vždy robia všetko preto, aby neublížili sami sebe. Pokiaľ to v nich neuspíme a oni sa nenaučia zriecť svojej dôležitej podstaty, ktorá ich chráni pred deštrukciou. Lebo dieťa nikdy neprestane milovať svoju matku ani otca, ale naučí sa prestať milovať samo seba.

Ďalšie články