TEHUJOGA

TEHUJOGA

Tehotenský ženský kruh


Dátum a čas: 24. 3. 2023 — 17.00 - 20.00
Miesto: Dúholie

Registrácia

Na túto udalosť sú registrácie ešte/už zatvorené.


Tehotenský ženský kruh je pre ženy tehotené, matky, alebo túžiace po tehotenstve a pre ženy, ktoré prísť chcú.

Tentoraz sa budeme venovať v červenom stane téme ženských pŕs, ako symbolu hojnosti a ženského zdravia.
Červený stan je spôsob zdieľania v ženskom kruhu. Povedané môže byť čokoľvek týkajúce sa pŕs, dojčenia, hojnosti.

Atmosféru pokoja bezpečia a dôvery vytvoríme spoločným pitím ceremoniálneho kakaa od @dadyzvalo.

V meditácii hviezdneho mlieka ozdravíme svoje telá a pošleme výživu kamkoľvek je to v našich životoch teraz potrebné.

A na záver sa ponoríme do luxusného ozdravného zvukového kúpeľa so @zuskizlaski.