TEHUJOGA

TEHUJOGA

Použitie terapeutických ladičiek pre budúce mamičky, bábätká a deti


Dátum a čas: 13. 11. 2021 — 9.00 - 14.00
Miesto: Stožok 376

Registrácia

Na túto udalosť sú registrácie ešte/už zatvorené.


Jednou z možností celistvého prístupu k sebe a pomoci pri organizmu, predchádzaní aj liečbe rôznych ochorení je aj terapia zvukom.  

Tehotenstvo i príchod bábätka na svet je veľkou zmenou na úrovni psychickej, mentálnej aj fyzickej mamičky aj dieťatka. Celé toto obdobie si vyžaduje osobitý prístup. V snahe podporiť samú seba aj svoje bábätko už od začiatku má budúca mamička veľmi veľa možností. Jednou z nich je aj muzikoterapia. Bábätká a deti ju vnímajú veľmi intenzívne a dobre ju prijímajú.  

Jednou z podôb muzikoterapie je aj hĺbková bunková muzikoterapia pomocou vibrácií a zvuku terapeutických ladičiek. Ich špecifické frekvencie dokážu zharmonizovať a podporiť budúcu mamičku a bábätko celým obdobím tehotenstva, ako aj ďalším životom.  

Program:

– stručný úvod do podstaty a histórie terapie

– ladičky vhodné pre budúce mamičky a vývoj bábätka 

– ladičky vhodné pre bábätká a deti

– zásady bezpečného použitia ladičiek

– kontraindikácie a možné reakcie na terapiu

– možnosti použitia ladičiek  

– použitie ladičiek na harmonizáciu priestoru 

– praktické cvičenia používania ladičiek a nácvik techník

– otázky a odpovede