Život sa nedá zastaviť a každý z nás ho v každej chvíli tvorí

Aj vírus je živý a akýkoľvek život je neovládateľný, nezastaviteľný. Jediný spôsob, ako život zastaviť je PRESTAŤ MU VYTVÁRAŤ PODMIENKY, resp. začať vytvárať podmienky pre taký život, aký chceme.
Naše telo, náš autonómny nervový systém pozná dva stavy:
– homeostatický – liečivý režim, kedy sme uvoľnení, prirodzene usmiati, spokojní a pokojní,
– pohotovostný – stav útoč, uteč alebo stuhni, kedy autonómny nervový systém produkuje stresové hormóny.
Ľudské telo vie byť iba v jednom z týchto stavov. Buď sme v homeostáze alebo v strese. Pričom dlhodobý stresový stav znamená, že prestávame tvoriť podmienky pre vlastné zdravie a život a naše telá sú pohostinné pre život iný – baktérie , vírusy, choroby.
Ak žijeme v strachu, žijeme v chorobe. Ak chceme odstrániť chorobu zo svojho života, prestaňme pre ňu vytvárať podmienky, aby prežila.
Ako sa to dá?
Nech to znie akokoľvek paradoxne, je to jednoduché. Pre nastavenie autonómneho nervového systému do homeostatického režimu, stačí sledovať VLASTNÝ DYCH a naučiť sa ho využívať ako prostriedok na UZDRAVENIE.
Ku homeostáze patrí VÝDYCH. Výdych je mocný nástroj. Je spojený s parasympatickými nervovými spojeniami, prináša uvoľnenie. S každých dlhým výdychom sa zbavujeme toxínov. Čím dlhší je výdych (svalovo aktívna časť dychového cyklu), tým dlhší je nádych (svalovo pasívna časť dychového cyklu). Inými slovami zhlboka sa nadýchnuť môžeme, len ak sme dobre vydýchli. Len ak nádychu vytvoríme priestor.
Dlhý výdych a dlhý nádych vedú k spomaleniu dychového cyklu, upokojeniu, uvoľneniu, homeostáze, liečeniu. Pomalý hlboký dych tvorí náš život a prestáva tvoriť podmienky pre život choroby, vírusu, baktérie.
A tak teda
VÝÝÝÝÝDYYYYYYCHCHCHCH A NÁÁÁÁÁÁDYYYYCHCHCHCH……
TVORÍME PODMIENKY PRE VLASTNÝ ŽIVOT, TVORÍME PODMIENKY PRE ZDRAVIE ❤?

Ďalšie články