Prečo? Tanec je fyzickým prejavom radosti. Keď niečo fyzicky vyjadrujeme kotví sa to v našich bunkách a tvorí ich program a výživu na najbližšie obdobie.

A nielen radosť sa kotví. Kotví sa všetko. Väčšinu dňa je väčšina z nás vystavená rôznym druhom stresu – stres z nesprávnej výživy, environmentálny stres, sociálny stres a ešte kadejaký iný stres…

Sú rôzne antistresy, ale tanec je prejavom RADOSTI. V minulosti naši predkovia a predkyne tancovali veľa v kruhoch, lebo kruhy a pohyb v nich víri a generuje energiu. Energiu pre život. V kruhu človek navyše cíti fyzicky podporu spoločenstva, ľudí v kruhu. Kruhové tance sme zabudli, tancuje každý za seba, alebo aj proti sebe…:):) v dance battloch, ale na tom nezáleží. Hlavné je, ža tanec je fyzickým prejavom radosti. tým, že sa hýbeme v radosti ukotvujeme energiu radosti v našich bunkách.

A preto rádio naplno, obľúbená pieseň a idemeee….

Ďalšie články