TEHUJOGA

TEHUJOGA

Tehotenský ženský kruh


Dátum a čas: 17. 11. 2021 — 17.00 - 19.00
Miesto: Dúholie

Registrácia

Na túto udalosť sú registrácie ešte/už zatvorené.


Vytvoríme bezpečný priestor pre zdieľanie čohokoľvek, čo ženy v tomto období roka žijú ako matky, či už tehotné, alebo s deťmi v náručí a všade okolo:).
Vstupné dobrovoľné, prosím darujte od srdca. Časť výnosu bude venovaná na investíciu do rozvoja Dúholia.
 
Stretneme sa ako zvyčajne o 16:50 pri kostole v Stožku odkiaľ sa vyvezieme čo najmenším počtom áut do Dúholia. Hore je miesto na parkovanie pre malý počet áut a cesta je pre skúseného šoféra.