Partnerská predpôrodná príprava


Dátum a čas: 4. 3. 2023 — 9.00 - 10.30
Miesto: Stožok 376

Registrácia

Na túto udalosť sú registrácie ešte/už zatvorené.


Seminár určený pre páry. Predpôrodná príprava z pohľadu muža. Ako byť rodiacej žene oporou počas pôrodu bez strachu.

OBSAH:

  • Ako rozoznať začiatok pôrodu?
  • Čo musí partner pri pôrode sledovať?
  • Kedy do pôrodnice? Čo si so sebou do pôrodnice má zobrať partner?
  • Praktický nácvik podporných polôh pri pôrode
  • Praktický nácvik uvoľňujúcej masáže, ktorú môžete použiť kedykoľvek počas pôrodu, pred ním aj po ňom☺