TEHUJOGA

TEHUJOGA

Pôrodný plán

Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,

Spolu s mojou pôrodnou partnerkou (dulou) som si Vás vybrala ako ľudí, ktorých chcem mať pri sebe, keď príde na svet moje dieťa.

Mojim najsilnejším prianím je fyziologický, prirodzene prebiehajúci pôrod. Dovoľte, aby  som Vás oboznámila s mojimi pôrodnými prianiami, ktoré prikladám.

Počas prvej doby pôrodnej:

 • chcem byť plne informovaná o akomkoľvek lekárskom zákroku skôr, než sa k nemu pristúpi
 • minimálny počet vaginálnych prehliadok, max raz za 4 hodiny
 • monitorovanie CTG max 1x za 4 hodiny, priebezne monitorovanie oziev bábätka Dopplerovým stetoskopom. Žiadne CTG na pôrodnej sále, uprednostňujem Doppler
 • neželám si prítomnosť študentov
 • neurýchľovanie pôrodu, ak to nie je nutné

Počas pôrodu a po narodení dieťatka si prajem:

 • slobodnú voľbu polohy pri pôrode
 • nevykonávať tlačenie na brucho
 • neželám si epizotómiu, ak to nebude nutné

Po pôrode si prajem:

 • nepretržitý bonding min 2 hodiny od narodenia dieťatka
 • bábätko neumývať
 • vyšetrenie a meranie bábätka na tele matky, alebo v prítomnosti manžela
 • podanie vitamínu K orálnou cestou
 • prítomnosť manžela po pôrode počas celého bondingu
 • v prípade nevyhnutného chirurgického zákroku po pôrode prosím ponechať bábätko s otcom